Categories
Cash Loans Online

Hindi po kami nagpapautang — guides and reviews lamang po ito…

Hello mga kababayan. Nais po naming linawin sa inyo na hindi po kami nagpapautang dito. Hindi din kami tumatanggap ng bayad sa mga online pautang na nababanggit namin sa aming mga post (unless otherwise stated).To apply a loan, click this link http://pautang.me

Marami pong mga comments na nare-receive namin asking for the status of their loans, loans cancellation, etc… sad to say na hindi po namin kayo matutulungan tungkol sa mga ganoong concerns… please direct them to the online lending na napag-applyan niyo ng loans.

Bakit matagal ang approval ng loan gayong ang pangako ay mabilis at instant?

Sagot: Depende po yan sa kaso. May criteria din po kasi sila na sinusunod. Maliban po diyan, marami din pong tech related reasons:

  • Number of applicants — I think isa ito sa pinaka-rason bakit ang iba instant ang approval at meron namang parang walang nangyari sa kanilang application… think about it — ilang milyon din ang naghihirap dito sa Pilipinas… at yung mga online lending naman, eh, limited lang din ang capital… di ba, obvious…
  • Work status — another important factor. Employed po ba kayo? Self-employed o walang trabaho? Kahit sasabihin nating gusto nilang tumulong, business parin iyon… at ang hangad nila ay tubo. Syempre, mas pipiliin nila ang applicant na mas mataas ang chance na makabayad.
  • Credit score — sa mga quick cash loans, I suspect na meron diyan na iisa lang ang fund source (may-ari) pero iba’t ibang pangalan ang ginagamit… so, kung ganon, kung meron kayong utang na hindi medyo maganda ang status — makikita po nila iyan at magiging factor for approval…
  • Tech related concern — wala namang perfect sa teknolohiya… so, kung maganda po ang records ninyo, and can’t think of any other way bakit disapproved o matagal ang response — I think it will fall to tech related flaws…

Maliban sa mga nabanggit ko, marami pa ring dahilan kung bakit minsan nakakainis ang mga quick cash loans, gayong okay naman ang credit standing natin…

Mataas na interest

Kapag quick cash loans na ang pag-uusapan natin — let’s face the reality — mataas po talaga ang interest.

So, kung meron kayong ibang way, ipagpaliban muna ang ganitong mga offer… saka na kung wala na talagang pwedeng mapagkunan ng pera…

Halos lahat po (meron namang hindi masyadong mataas tulad ng TALA), ay mataas talaga ang interest…To apply a loan, click this link http://pautang.me

Maliban sa interest, meron ding processing fees… ang iba diyan umaabot ng 10% at ikakaltas yan sa makukuha niyo na halaga… so alam niyo na, hindi buo ang matatanggap niyo…

At maliban sa kaltas, masyadong maikli ang panahon — kung first timer kayo, babayaran niyo sa loob lamang ng 7-14 araw… meron namang payable in 30 days…

Photo by Pixabay from Pexels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *